WHAT'S NEW?
Loading...

วิธีการคำนวณหาราคาพื้นที่ใช้สอยบ้าน ฉบับบริษัทรับออกแบบบ้านและ สร้างบ้านตามแบบ


เคยสงสัยไหมว่า บริษัทรับออกแบบบ้านนั้นเค้ามีวิธีการคิดคำนวณหาพื้นที่การใช้สอยของบ้านอย่างไร สำหรับคนที่วางแผนที่จะต้องการสร้างบ้านคำถามที่เรามักพบกันอยู่บ่อยๆ เกี่ยวกับขนาดของพื้นที่ใช้สอย แระเรื่องราคาการก่อสร้าง คำถามว่า ค่าก่อสร้างตารางเมตรละกี่บาท เป็นคำถามเพื่อต้องการประมาณงบประมาณสำหรับผู้รับเหมา หรือบริษัทออกแบบบ้าน ซึ่งมักจะถามมากว่าหนึ่งราย เพื่อเปรียบเทียบราคา

ผู้รับเหมาที่สามารถบอกราคาการก่อสร้างเป็นตารางเมตรได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานมาพอสมควร และการบอกราคานั้นอาจบอกราคาเผื่อเกิน หรือน้อยกว่าความเป็นจริงก็ได้ หากบอกน้อยกว่าความเป็นจริง ภายหลังผู้รับเหมาอาจทำการปรับเพิ่มราคา หากว่าตกลงกันไม่ได้อาจเกิดปัญหากรณีทิ้งงานได้

แนวทางการประเมินราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรตามหลักการแล้ว ควรมาจากการถอดแยกรายการต่างๆ ที่ต้องทำการก่อสร้าง ในรูปของเอกสารการเสนอราคา หรือที่เราเรียกกันว่า BOQ (Bill of Quantity) แล้วจากรายการต่างๆ ในเอกสารที่ได้มานั้นก็นำมาหารกับพื้นที่ใช้สอยที่คิดเป็นตารางเมตรว่ามีราคาการก่อสร้าง ตารางเมตรละเท่าไหร่  

แล้วพื้นที่ใช้สอยล่ะ ได้มาอย่างไร และการคำนวณพื้นที่ จะต้องนำส่วนไหนมารวม และส่วนไหนไม่รวม

ยกตัวอย่างพื้นที่ของอาคารพาณิชย์ ที่มีขนาดทั่วๆ ไป กว้าง 4.00 เมตร ลึก 3 ช่วง ช่วงละ 4.00 เมตร ความลึกเท่ากับ 12.00 เมตร ดังนั้นพื้นที่ใช้สอยต่อชั้นจะเท่ากับ 4.00 X 12.00 = 48.0 เมตร
หากตึกแถวมีทั้งหมด 4 ชั้น เราก็จะได้พื้นที่ใช้สอยเท่ากับ 192.00 ตารางเมตร 
บวกชั้นลอยกว้าง 4.00 เมตร 4.00 X 4.00 = 16.00 ตารางเมตร
รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 192.00 + 16.00 = 208.00 ตารางเมตร
การประเมินราคาการก่อสร้างตึกแถวประมาณ 9,000 บาท ต่อตารางเมตร (ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท และจำนวนห้องที่จะสร้าง)
รวมราคาการก่อสร้างของตึกนี้ จะได้เท่ากับ 1,872,000 บาท

การคิดราคาพื้นที่การใช้สอยของบ้านทาวเฮาส์ บ้านเดี่ยว หรือบ้านสไตล์โมเดิร์น ก็มีแนวคิดแบบเดียวกัน แต่การคำนวณหาพื้นที่อาจจะมีความซับซ้อนกว่าตึกแถว เพราะมีส่วนที่ยื่นออกของระเบียงต่างๆ ก็ต้องนำมารวมเป็นพื้นที่ใช้สอย และส่วนอื่นๆ อีกมากมาย

เท่านี้เราก็สามารถประมาณงบ และทราบถึงวิธีการคำนวณได้อย่างคร่าวๆ
สาระความรู้เรื่องบ้าน ต้องที่ https://goo.gl/zvW3eT