WHAT'S NEW?
Loading...

เทคนิคการเลือกซื้อบ้านทำเลยอดนิยมพิกัดโครงการบ้าน นนทบุรี

โครงการบ้าน นนทบุรี อีกหนึ่งทำเลตัวเลือกที่ใครหลายคนกำลังมองหาโครงการบ้านใหม่สำหรับพักอยู่อาศัย ซึ่งในยุคปัจจุบันการเลือกโครงการบ้านต้องนึกถึงความสำคัญและพิจารณาจากหลายๆปัจจัยก่อนเข้าอยู่อาศัยจริง วันนี้เรามีเทคนิคการเลือกซื้อบ้านที่น่าสนใจ สำหรับมือใหม่ที่กำลังวางแผนซื้อบ้านย่านชานเมืองในอนาคต
เลือกทำเลที่ตั้งที่เอื้ออำนวยต่อการเดินทาง นอกจากครอบครัวที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเป็นหลักแล้ว ทำเลบ้านที่ติดกับโครงการรถไฟฟ้าจัดเป็นทำเลยอดนิยม ทั้งปัจจุบันและในอนาคต โครงการบ้านใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง รถไฟฟ้าใต้ดิน และแนวโน้มการสร้างรถไฟฟ้าอีกหลายสาย เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและหลากหลายเส้นทาง เข้า-ออกเมือง
ยกตัวอย่างโครงการบ้าน ทาวน์โฮม พระราม 5 ที่อยู่ในเขตนนทบุรี สภาพแวดล้อมโดยรวมก็จะเป็นลักษณะแบบชานเมือง บริเวณรอบๆโครงการจะเป็นที่อยู่อาศัยแนวราบเป็นส่วนใหญ่ มีหมู่บ้านจำนวนมาก และมีถนนเชื่อมต่อถนนหลายสาย
เลือกโครงการบ้านที่เหมาะสม สำหรับโครงการบ้านที่ดีนั้น ต้องมีสาธารณูปโภคที่ครบถ้วน เช่น ท่อระบายน้ำ การประปา การไฟฟ้า โทรศัพท์ ที่ได้มาตรฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ เช่น สปอร์ตคลับ สระว่ายน้ำ สวนสาธารณะ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโครงการ ว่าเหมาะสมกับการอยู่อาศัยในอนาคตหรือไม่ นอกจากการเรื่องเดินทางที่ได้กล่าวมาข้างต้น
คำนวณงบประมาณ การตั้งงบประมาณในการซื้อบ้านเป็นปัจจัยหลักในการเลือกโครงการบ้าน วิธีคิดคำนวณงบประมาณง่ายๆ  งบประมาณควรอยู่ที่ 3 เท่าของรายได้ต่อปีของผู้ที่จะซื้อ นอกจากนี้ต้องคำนึงถึงความสามารถในการผ่อนชำระค่าบ้านกับธนาคารต่อเดือน (30%) ต่อเดือน และต้องไม่รวมกับค่าผ่อนสินค้า ผ่อนรถยนต์และอื่นๆ
บ้านเป็นแหล่งพักพิงที่อบอุ่นของทุกคนในครอบครัว โครงการบ้านที่ดีย่อมทำให้ตัวเราและคนในครอบครัวมีสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างแน่นอน โครงการบ้าน นนทบุรี ก็เป็นอีกหนึ่งทำเลที่น่าสนใจ สำหรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการบ้านสามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/RD0rUH