WHAT'S NEW?
Loading...

10 สิ่งที่ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท รามคำแหง M.B.A. for Smart Managers จะได้รับฟรี

16c48222fee5055ec2309e1429927e21
โครงการ M.B.A. for Smart Managers จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ปริญญาโท 2559 รุ่นที่ 12 สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด เพื่อพัฒนาทักษะการตลาด อุตสาหกรรมการส่งออก การลงทุน และการประกอบธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงมาก ดังนั้นทักษะเหล่านี้จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ซึ่งการเรียนการสอนจะเป็นการสอดคล้องไปกับความต้องการของหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน ตอบสนองการขยายตัวของธุรกิจในปัจจุบัน อีกทั้งยังเปิดโอกาสทางการศึกษาในด้านวิชาการระดับสูง ในรูปแบบการวิจัย หรือโครงการส่งเสริมงานวิชาการ อีกด้วย
สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ
  1.      1.เอกสารประกอบคำบรรยายภาษาไทย
  2.      2.น้ำดื่ม 1 ขวด ต่อวัน
  3.      3.ประกันอุบัติเหตุ 2 ปี วงเงิน 100,000 บาท
  4.      4.ปฐมนิเทศ และ ปัจฉิมนิเทศ
  5.      5.เสื้อแจ็คเก็ต 1 ตัว
  6.      6.เสื้อโปโล 1 ตัว
  7.      7.เครื่องคำนวณทางการเงิน 1 เครื่อง
  8.      8.อุปกรณ์การเรียน (เครื่องเขียน) 1 ชุด
  9.      9.สัมมนาทางวิชาการ
  10.  10.ศึกษาดูงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง หรือ ณ ประเทศญี่ปุ่น
หากสนใจ ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mba-smartmanagers.com/ขยายเวลา-สมัคร-ป-โท-mba-sm-12-สาขาการจัดการ-และ-การตลาด-ม-รามคำแหง  งานนี้มีแต่คุ้ม กับคุ้ม