WHAT'S NEW?
Loading...

พลังงานทดแทน กับความมั่นคงทางพลังงานของไทย : หยุดสัมปทาน

ความมั่นคงทางพลังงาน ตีความหมายง่ายๆ คือการที่ประชาชนมีทรัพยากรปิโตรเลียมใช้อย่างไม่ขาดแคลน ในราคาที่เป็นธรรม และมีแผนคอยรับมือสถานการณ์ทางพลังงานที่จะเกิดขึ้น ซึ่งประชาชนบางกลุ่มอาจมีทัศนคติที่แตกต่าง หรือยังไม่เข้าใจเรื่องความมั่นคงทางพลังงาน จึงเกิดคำถามมากมาย โดยเฉพาะว่าความมั่นคงทางพลังงานนั้น เพื่อใคร?

ประชาชนมีทรัพยากรปิโตรเลียมใช้อย่างไม่ขาดแคลน หลักๆ คือการจัดหาปิโตรเลียมในประเทศ จากการเปิดสัมปทานหรือจะหยุดสัมปทานและการนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของประชาชน ซึ่งตรงนี้ประชาชนบางกลุ่มอาจมีคำถาม เช่น ในเมื่อต้นทุนปิโตรเลียมไทย ราคาแพงกว่าการนำเข้า ทำไมไม่หยุดสัมปทาน แล้วนำเข้าอย่างเดียว อันนี้ต้องทำความเข้าใจว่าราคาตลาดนั้นมีขึ้นมีลงทุกวัน และการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมก็ใช้ระยะเวลาเป็นปีๆ หากวันหนึ่งสถานการณ์เปลี่ยน ราคานำเข้าแพงกว่าต้นทุนในประเทศ และต้องการเปิดสัมปทาน ก็จะกินระยะเวลาหลายเดือน กว่าจะเปิดสัมปทานได้ และต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะผลิตปิโตรเลียมได้ รัฐคงไม่เสี่ยงกับการนำเข้าพลังงานเพียงอย่างเดียว เพราะหากเกิดปัญหาด้านการนำเข้า นั่นแปลว่าประชาชนชาวไทยจะไม่มีพลังงานใช้ทันที หรือคำถามที่ว่าในเมื่อปิโตรเลียมไม่พอใช้ในประเทศ ทำไมจึงยังมีการส่งออก ซึ่งสามารถอธิบายได้ง่ายๆ ว่า ปิโตรเลียมที่เอามากลั่นนั้น จะได้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งสัดส่วนที่กลั่นได้นั้น ไม่ใช่สัดส่วนในการใช้ของคนในประเทศ รัฐจึงต้องสั่งน้ำมันดิบมาเกิน เพื่อกลั่นออกมาให้ทุกผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อความต้องการ ส่วนผลิตภัณฑ์ไหนที่มากเกินความต้องการก็จะส่งออก นำเงินไปซื้อน้ำมันดิบหมุนเวียนเข้ามาในประเทศ