WHAT'S NEW?
Loading...

ผู้สูงอายุ กับ สายรัดข้อมมือเพื่อสุขภาพ

การออกกำลังกายกับผู้สูงอายุ
เมื่อเรามีอายุมากขึ้น สภาพร่างกายก็ถึงจุดที่เริ่ม มีความเสื่อมโทรม ร่างกายไม่กระฉับกระเฉงเหมือนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาว อย่างที่ทราบกันดีว่า การออกกำลังกายนั้นช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายในหลาย ๆ ด้าน เช่น ช่วยปรับปรุงระบบ การไหลเวียนของโลหิตอันประกอบไปด้วย หัวใจ ปอด และหลอดเลือด ช่วยป้องกันและรักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ช่วยลดโคเลสเตอรอล ดังนั้นผู้สูงอายุควรจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพียงแต่ต้องเลือกให้เหมาะกับสภาพร่างกาย
การออกกำลังกายที่แนะนำสำหรับผู้สูงอายุจะเป็นการออกกำลังกายชนิดแอโรบิค (aerobic exercise)  หรือบางที่เรียกว่า Cardio หมายถึง การออกกำลังกายชนิดที่ต้องใช้ออกซิเจน หรือมีการหายใจในขณะออกกำลังกาย  โดยที่กล้ามเนื้อจะมีการเกร็งตัวและคลายตัวสลับกันอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่กำหนด การออกกำลังกายแบบแอโรบิคนี้ มีประโยชน์มากสำหรับผู้สูงอายุ และช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตันได้
หลักการออกกำลังกายแบบแอโรบิคคือต้องพิจารณาถึงความหนักของการออกกำลังกาย โดยปกติตามทฤษฎีแล้วถ้าเป็นผู้ที่มีอายุไม่มากจนเกินไปและออกกำลังกายมาอย่างสม่ำเสมอควรเริ่มออกกำลังกายที่ความหนักร้อยละ 60 ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดของแต่ละบุคคล และไม่ควรเกิน ร้อยละ 85 ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดของแต่ละบุคคล แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุก็อาจจะเริ่มออกกำลังกายที่ความหนักร้อยละ 55 ของอัตรา การเต้นหัวใจสูงสุด และไม่ควรเกินร้อยละ 80 ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด อย่างไรก็ตาม ความหนักของการออกกำลังกายอาจจะเปลี่ยนแปลง ไปตามระดับสมรรถภาพของแต่ละบุคคล
 แล้วเราจะรู้อัตราการเต้นหัวใจของเราได้อย่างไร? GARMIN vivosmart HR สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพที่มาพร้อมกับเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ตลอด 24ชม. ทำให้คุณสามารถทราบค่าอัตราการเต้นของหัวใจแม้ขณะนอนหลับพักผ่อน อีกทั้งยังเป้นผู้ช่วยที่คอยกระตุ้นให้ขยับตัว เพื่อความกระฉับกระเฉงของร่างกายอยู่เสมอ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณในวันนี้และอนาคต

 สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.GPSsociety.com