WHAT'S NEW?
Loading...

รู้หมือไร่ NOSTRA Dispatcher ทำได้มากกว่าการติดตาม

Planning วางแผนเส้นทางและจุดจัดส่งของในแต่ละวันสำหรับรถขนส่งพร้อมส่งงานไปยังพนักงานส่งของเพื่อโหลดสินค้าให้พร้อมส่งให้ขั้นตอนถัดไป
NOSTRA Dispatcher ทำงานผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ออกแบบเฉพาะ สำหรับการติดตาม และการตอบรับงาน หรือรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการปฏิเสธงานพร้อมให้เหตุผล เพื่อรายงานสถานะการทำงานกลับไปยังส่วนกลางให้รับทราบได้ในทันที เป็นการสื่อสารแบบ 2 ทางที่ทำให้เกิดความราบรื่นในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Mobile Tracking มี Smart Phone ทำหน้าที่เป็น GPS Tracking ทำให้ส่วนกลางสามารถติดตามตำแหน่งของพนักงาน รวมทั้งตรวจสอบสถานะของงานแต่ละงานได้แบบ Real Time นอกจากนี้ยังสามารถส่งงานเพิ่มเติม ในขณะที่พนักงานอยู่หน้างานได้อีกด้วย
Navigation ในระหว่างการส่งของ พนักงานขับรถยังสามารถใช้นำทางได้อีกด้วย หมดปัญหาหลงทาง พนักงานขับรถใหม่ไม่รู้เส้นทาง เพราะเส้นทางถูกบันทึกไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว
Alert แจ้งเตือนทันที กรณีที่มีการใช้ความเร็วเกินกำหนด หรือออกนอกเส้นทางที่ได้วางแผนไว้ หรือไม่ทำตามขั้นตอนแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
Multi-Channel สะดวกด้วยการรองรับการมอนิเตอร์ผ่านทุก Device ไม่ว่าจะเป็น Smart Phone , Tablet, Pc 
POI Investigation สามารถเพิ่มตำแหน่งร้านค้าของคุณ หรือ Dealer ได้ง่ายๆ เพื่จัดการกับฐานข้อมูลลูกค้าในระบบ CRM ให้อัพเดทอยู่เสมอ
Report การเรียกดูรายงานการทำงานย้อนหลัง ที่บันทึกไว้ได้มากกว่า 90 วัน

หากผู้ประกอบการมีความประสงค์ที่จะทำการติดตั้งอุปกรณ์ ระบบติดตามรถยนต์ (GPS Tracking) ดังกล่าวทางบริษัท โกลบเทค จำกัด พร้อมที่จะดำเนินการติดตั้ง และออกจดหมายรับรองเพื่อให้ผู้ประกอบการนำแจ้งกรมขนส่งทางบกได้โดยสะดวก สอบถามเพิ่มเติม หรือขอคำปรึกษา พร้อมรับโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ ติดต่อได้ที่ Hotline โทร  02- 266-9940 หรือ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่www.nostramap.com หรือ  http://www.nostramap.com/business/solution/logistics/