WHAT'S NEW?
Loading...

รู้และเข้าใจเรื่องวันไข่ตก เสริมสร้างโอกาสตั้งครรภ์

วันไข่ตก จะเกิดขึ้นเมื่อไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่ หลุดออกมาจากรังไข่ และจะถูกดันส่งต่อไปยังท่อนำไข่ ซึ่งจุดนี้ คือจุดที่จะรอให้ตัวอสุจิเดินทางมาเพื่อทำการปฏิสนธิ ส่วนด้านในของโพรงมดลูกนั้น ร่างกายจะมีการเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูกให้หนาขึ้น เพื่อพร้อมรับการฝังของตัวอ่อน หากไม่ได้มีการทำการปฏิสนธิเยื่อบุโพรงมดลูกนั้นจะสลายตัวหลุดออกมาพร้อมกับเลือด และการสลายตัวของเยื่อบุโพรงมดลูกนั้น จะเกิดขึ้นช่วงเวลาที่ผู้หญิงนั้นมีประจำเดือน

ขอบคุณภาพสวยๆ จาก http://www.momypedia.com
การหาวันไข่ตก
การนับรอบเดือน ให้นับจากวันแรกของการมีประจำเดือนไปจนถึงวันแรกของการมีประจำเดือนในรอบถัดไป เฉลี่ยแล้วระยะรอบเดือนของผู้หญิงจะอยู่ระหว่าง 28-32 วัน แต่สำหรับบางคนอาจมีรอบเดือนสั้นหรือยาวกว่านี้ก็ได้ค่ะ
การคำนวณหาวันไข่ตก ทำได้โดยเริ่มจากนับวันโดยที่ประจำเดือนมาวันแรกเป็นวันที่ 1 หรือนับถอยหลังจากวันที่เราคาดว่าประจำเดือนในรอบต่อไปจะมา 12-16 วัน ผู้หญิงส่วนมากจะมีวันไข่ตกในช่วงวันที่ 11 – 21 ของรอบเดือน ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผู้หญิงเจริญพันธุ์ ซึ่งช่วงนี้ควรจะมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด การตกไข่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ หรือช่วงเวลาใดก็ได้ของวัน และยังเกิดขึ้นต่างวันกันในแต่ละรอบเดือน ปัจจุบันมีชุดทดสอบการไข่ตกที่มีความแม่นยำสูง และสามารถทำการตรวจเองได้ที่บ้านโดยไม่ยุ่งยาก ตรวจกับปัสสาวะเพื่อวัดระดับฮอร์โมนกระตุ้นไข่ตก
สำหรับผู้ที่มีบุตรยาก หรืออยากมีลูก สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และรับคำแนะนำได้ที่ www.vejthani.com