WHAT'S NEW?
Loading...

7 สิ่งที่ควรทราบ สำหรับการเลือกสถานที่จัดสัมมนา

 
สถานที่จัดสัมมนาของในแต่ละองค์กร อย่าคิดว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญค่ะ เพราะอย่าลืมว่าบุคคลากรมักจะคาดหวังสิ่งเหล่านี้จากองค์กร สวัสดิการที่ช่วยให้พนักงานมีสุขภาวะที่ดีในการทำงาน และได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ในขณะเดียวกันพนักงานเองก็ต้องการ การพักผ่อนจากการทำงานเช่นกัน และกิจกรรมที่ตอบโจทย์ได้ดีนั่นคือ การจัดอบรมสัมมนานอกสถานที่ให้แก่พนักงาน ซึ่งสถานที่จัดสัมมนาเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่าสมบูรณ์ เรามาดูสิ่งที่จะต้องพิจารณาเมื่อต้องเลือกสถานที่จัดสัมมนากันเลยค่ะ
1.การเลือกสรรที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ เพราะการเลือกสถานที่จัดสัมมนานั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ขององค์กร หากเราเลือกสถานที่จัดอบรมดี มีคุณภาพ ย่อมสื่อได้ว่าองค์กรนั้นมีคุณภาพที่ดีด้วยเช่นกัน โดยเราจะประเมินถึงความเหมาะสมจากรายละเอียดต่างๆ โดยคำนึงถึงสถานที่ที่จะส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่เราต้องการ
2.ความพึงพอใจ ความพึงพอใจของพนักงานเกี่ยวกับการเลือกสถานที่จัดสัมมนาเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ เพราะสถานที่นั้นมีผลต่อความต้องการในการรับฟังการอบรม ยิ่งพนักงานมีความพึงพอใจมาก ก็จะยิ่งทำให้พนักงานมีกำลังใจ แบะมีประสิทธิภาพในการเข้าอบรมมาเท่านั้น
3.ต้องตอบโจทย์ทุการใช้งาน ปัจจัยสำคัญที่ไม่สามารถขาดได้เลย คือ การจุคนเข้าห้องสัมมนานั่นเอง เราจะต้องมองหาสถานที่ที่พอดีกับจำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรม ต้องไม่คับแคบจนเกินไป เพราะจะทำให้มีความรู้สึกอึดอัด จนไม่อยากฟังสัมมนาในที่สุด หากมีการจัดกิจกรรมนอกห้องประชุม ควรเลือกสถานที่ที่มีความกว้างโปร่ง และสะดวกต่อการจัดกิจกรรม
4.การบริการที่ดี คุณภาพของพักงานบริการของโรงแรมที่เลือกจัดสัมมนาเป็นสิ่งที่ควรใส่ใจ ยิ่งพนักงานบริการมรคุณภาพ มีทักษะการจัดการที่ดี การจัดสัมมนาบ่อมราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
5.การเชื่อมต่อโลกภายนอก สถานที่จัดสัมมนานั้น ควรจะมี WIFI ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญต่อนักธุรกิจทุกคน เพื่อสามารถอัพเดตข้อมูลได้ตลอดเวลา และยังสามารถช่วยให้การดำเนินงานสัมมนาเป็นไปอย่างราบรื่นอีกด้วย
6.บรรยากาศที่ดี บรรยากาศที่ดีของสถานที่จัดสัมมนาเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญ บรรยากาศที่ดีนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เราจึงเลือกสถานที่ที่ให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย จากความเหนื่อยล้าจากการทำงาน และให้ความรู้สึกสบายพร้อมที่จะรับฟังการอบรมนอกสถานที่
7.ทำเลดี สถานที่จัดสัมมนาที่ดีควรตั้งอยู่ในที่เข้าถึงได้ไม่ยาก โดยอาจจะตั้งอยู่ในตัวเมือง ใกล้ร้านอาหาร หรือร้านสะดวกซื้อต่างๆ ซึ่งการเลือกสถานที่ในตัวเมือง จะส่งผลดีต่อกรณีที่พนักงานเกิดอุบัติเหตุในยามฉุกเฉิน
หากเราเลือกสถานที่ที่ตอบโจทย์ทั้ง 7 ข้อนี้ ก็จะช่วยให้การจัดอบรมสัมมนาเป็นไปอย่างราบรื่น ลุล่วงไปได้ด้วยดี ในขณะเดียวกันบรรยากาศที่ดี จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานรู้สึกแจ่มใส พร้อมเรียนรู้ในทุกกิจกรรมอีกด้วยค่ะ
ต้องการจัดอบรมสัมมนา สามารถปรึกษาเราได้ค่ะ http://www.theloftresort.com/
หรือแวะชม Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/theloftresortbkk/?fref=ts