WHAT'S NEW?
Loading...

5 ขั้นตอนง่ายๆ หลังจากติดตั้ง GPS Tracking ติดรถ เรียบร้อยแล้ว


1. หากเป็นรถใหม่ป้ายแดงเพียงแค่เตรียมเอกสารดังนี้ สำเนาเช่า ซื้อ-ขายรถ หรือใบแจ้งจำหน่าย ที่มีเลขตัวถังรถเลขคัสซี ให้กับผู้ให้กับ ผู้ให้บริการ GPS Tracking ติดรถ ที่คุณใช้บริการอยู่ แต่อย่าลืมนะคะว่าต้องเป็นเจ้าที่ได้การรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น

2. กรณีต่อทะเบียนรถ จะใช้เอกสารสำเนาหน้าเล่มรถที่มีเลขตัวถังรถ เลขคัสซี่ ให้กับผู้ให้บริการ GPS Tracking ที่คุณใช้บริการอยู่

3. ผู้ให้บริการ GPS Tracking ที่คุณใช้บริการอยู่จะขอข้อมูลของบริษัท และรถของคุณเพิ่มเติมเพื่อเตรียมเอกสารและทำการติดตั้ง GPS และออกเอกสารรับรองการติดตั้งพร้อมกับส่งสติ๊กเกอร์ให้คุณ สำหรับติดที่กระจกหน้ารถคันนั้นๆ

4. ผู้ให้บริการ GPS Tracking ที่คุณใช้บริการอยู่จะทำการเชื่อมข้อมูล GPS กับกรมการขนส่งทางบก

5. เพียงแค่นี้คุณก็จะสามารถจดทะเบียนหรือต่อทะเบียนรถได้ ซึ่งหมายความว่ารถของท่านผ่านการติดตั้ง GPS พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถเป็นที่เรียบร้อย

NOSTRA Logistics   GPS TRACKING  ที่บริษัทขนส่งชั้นนำเลือกใช้ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก
 
สอบถามเพิ่มเติม หรือขอคำปรึกษา ได้ที่ www.nostramap.com