WHAT'S NEW?
Loading...

การจัดห้องประชุมสัมนา ในรูปแบบต่างๆ

การจัดห้องประชุมสัมนานั้นให้มีความเหมาะสม กับกิจกรรมในรูปแบบรูปแบบต่างๆ จัดได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญอย่างมากในการจัดอบรมสัมนาซึ่งรูปแบบต่างๆ ของการจัดสัมนานั้น มีข้อดี และข้อเสีย แตกต่างกันออกไป เรามาดูรูปแบบแต่ละประเภทกันดีกว่าค่ะว่ามีประเภทไหนบ้าง


1.จัดแบบ Theatre

การจัดห้องประชุมสัมนาแบบ Theatre นั้นเป็นการจัดห้องประชุมแบบพื้นฐานในการจัดอบรม สัมมนา ข้อดีของการจัดห้องประชุมแบบนี้คือ ผู้อบรมมีจุดโฟกัสเพียงจุดเดียว ทำให้ความสนใจทั้งหมดจะถูกส่งไปที่วิทยากรด้านหน้าเวทีเพียงจุดเดียว อีกทั้งยังเป็นการใช้พื้นที่ห้องประชุมอย่างคุ้มค่า และเต็มพื้นที่มากที่สุด การจัดห้องประชุมแบบนี้เหมาะมากสำหรับการฝึกอบรมแบบบรรยายที่เน้นเนื้อหา


 2.จัดแบบ Class room
 
การจัดห้องประชุมแบบนี้ไม่ต่างจากแบบ  Theatre เท่าไหร่นัก แค่เพิ่มโต๊ะตรงที่นั่งให้ผู้ร่วมอบรมได้วางสิ่งของ  โดยมากจะมีกระดาษ A4 พร้อมทั้งดินสอวางไว้อยู่บนโต๊ะให้ด้วยเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจดตามสิ่งที่วิทยากรบรรยายได้  และที่ขาดไม่ได้ควรจะมีน้ำดื่มพร้อมลูกอมตั้งไว้ประจำแต่ละโต๊ะด้วยเพื่อแก้ง่วงระหว่างบรรยาย  การจัดห้องแบบ Classroom จำเป็นต้องใช้พื้นที่พอสมควรเพื่อไม่ให้เมื่อเข้าไปนั่งแล้วรู้สึกอึดอัด  ดังนั้นขนาดของห้องต้องสามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้โดยไม่แน่นจนเกินไป


3.จัดแบบ U-Shape

การจัดห้องประชุมแบบ U –Shape , V-Shape  เหมาะสำหรับการบรรยายที่วิทยากรต้องการความใกล้ชิดกับผู้เข้าร่วมการอบรม เพราะสามารถถือไมค์เดินเข้าหา พูดคุย สอบถามจากผู้เข้าอบรมได้สะดวก  Eye Contact ได้ง่าย  วิทยากรสายกิจกรรมชอบใช้การจัดห้องประชุมรูปแบบนี้ เพราะสามารถทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เล่นเกม ย้ายที่ไปมาได้สะดวก และรูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


4.จัดแบบ Conference
การจัดห้องประชุมแบบนี้เหมาะสำหรับการประชุมที่ต้องการการระดมสมอง เพื่อแก้ปัญหา เพื่อหาข้อสรุป หรือเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม เหมาะสำหรับการประชุมกลุ่มย่อยๆตั้งแต่ 10 – 50 คน


5.จัดแบบ Banquet

เป็นการจัดห้องในรูปแบบของการจัดเลี้ยงที่ต้องการความสนิทสนมกันในระหว่างรับประทานอาหาร ในหนึ่งโต๊ะสามารถจัดได้ตั้งแต่ 8-25 ที่นั่ง เรามักพบการจัดห้องประชุมลักษณะนี้ในที่ประชุมที่ต้อง Workshop ระดมสมอง แต่ห้องประชุมมีลักษณะแคบและยาว

6.จัดแบบ Banquet Rounds
เป็นการจัดโต๊ะจัดเลี้ยงอีกรูปแบบหนึ่ง หรือถ้าเป็นการจัดประชุมก็จะเป็นการประชุมที่มีการจัดworkshop หรือมีการระดมความคิดเช่นเดียวกับการจัดแบบ Banquet ทั่วไป แต่การจัดโต๊ะเป็นวงกลม สมาชิกในแต่ละกลุ่มย่อยไม่ควรมีมากเกินไปไม่เช่นนั้นจะไม่เกิดการมีส่วนร่วม จำนวนที่เหมาะสมที่สุดอยู่ที่   5- 10คน

จะเห็นได้ว่า การจัดห้องประชุมสัมนานั้น มีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งมีประโยชน์แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งอื่นใดที่จะต้องคำนึงถึงก่อนเลยคือ สถานที่จัดประชุม ซึ่งต้องเป็นที่ ที่มี่ความสะดวก และเดินทางได้ง่าย

หากใครที่สนใจอยากหาสถานที่จัดเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็น การจัดสัมนา จัดงานแต่งงาน โรงแรม หรืองานในโอกาสต่างๆ สามารถเข้ามาสอบถามกับเราได้ที่ http://theloftresort.com/

CR: ขอบคุณภาพ และข้อมูลจาก www.phanrakwork.com