WHAT'S NEW?
Loading...

สานฝันสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก

ใครที่มีบุตรยากไม่ต้องกังวลใจแล้วค่ะ เพราะในปัจจุบันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์มากมาย ที่จะช่วยให้ผู้ที่อยากตั้งครรภ์ แต่มีปัญหาเรื่องมีบุตรยาก มีทางเลือกมากมาย เช่น การทำเด็กหลอดแก้ว หรือ การทำ ICSI วันนี้เรามารู้จัก และทราบถึงความแตกต่างระหว่าง การทำเด็กหลอดแก้ว และ ICSI กันค่ะ

ความแตกต่างระหว่างการทำเด็กหลอดแก้วและ ICSI
       ทั้ง ICSI และการทำเด็กหลอดแก้วเป็นการปฏิสนธินอกร่างกายเหมือนกัน ต่างกันแค่ขั้นตอนวิธีการปฏิสนธิ ในการทำเด็กหลอดแก้ว เราจะนำอสุจิจากฝ่ายชายมาผสมรวมกับไข่จากฝ่ายหญิง แล้วให้อสุจิทำหน้าที่เจาะไข่เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิขึ้นมาเอง แต่การทำ ICSI นั้นเป็นเทคนิคทางห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน ที่เราใช้เข็มแก้วขนาดเล็ก ดูดเลือดอสุจิขึ้นมาหนึ่งตัว แล้วใช้เข็มนั้นเจาะและฉีดอสุจิเข้าไปในไข่ โดยใช้อสุจิหนึ่งตัวต่อไข่หนึ่งใบ เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิขึ้นมา
 
ICSI เหมาะกับคู่สมรสที่ประสบปัญหาใดบ้าง

ที่มาภาพ : http://www.sterilitaet.at/

       เริ่มแรก ICSI ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยการมีบุตรในรายที่มีปัญหาจากฝ่ายชาย ไม่ว่าจะเป็นจากปัญหามีตัวอสุจิน้อย มีการเคลื่อนที่หรือรูปร่างผิดปกติ เนื่องจากว่าในการทำ ICSI ต้องการอสุจิจำนวนไม่มาก ก็คือเท่ากับจำนวนฟองไข่ที่เรามีอยู่ จึงสามารถทำได้แม้มีจำนวนอสุจิไม่กี่ตัว
       แต่ปัจจุบันก็มีการนำวิธีการ ICSI มาใช้หลากหลายมากขึ้น โดยสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยที่มีปัญหามีบุตรยากทุกราย เพื่อเพิ่มโอกาสการปฏิสนธิ รวมไปถึงในรายที่เคยใช้การปฏิสนธิด้วยการทำเด็กหลอดแก้วแล้วได้ผลที่ไม่ดีนัก ก็สามารถใช้ ICSI ช่วยเพิ่มการปฏิสนธิได้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.vejthani.com