WHAT'S NEW?
Loading...

งงยิ่งกว่าไก่ตาแตก!! เมื่อนักเรียนเจอคำถามในข้อสอบ แน่ใจว่าถามเพื่อต้องการให้ตอบ??

งงยิ่งกว่าไก่ตาแตก!! เมื่อเจอคำถามในข้อสอบ แน่ใจว่าต้องการให้ตอบ??
แหม่!! การศึกษาประเทศไทยเดี่ยวนี้มันก็ยากซับซ้อนเหมือนกันนะ อยากรู้ว่าครูที่ออกข้อสอบต้องการอะไร ?? งานนี้นักเรียนไม่อ้วกก็คงไมเกรนขึ้นหนักแน่ ลองมาชมคำถามกันดีกว่า
ถ้าเป็นคุณจะตอบอะไร
เขียนผิด
เครดิต กดมันส์