WHAT'S NEW?
Loading...

'รัฐบาล' หนุน 'เพื่อไทย' ตั้งสำนักงานปราบโกง

'วิษณุ' หนุน 'เพื่อไทย' ตั้งสำนักงานปราบโกง แต่อย่าทำบังหน้าหวังชุมนุมทางการเมืองพื่อก่อความไม่สงบ
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคเพื่อไทยจะฟื้นสำนักงานปราบโกง(สปก.) เพื่อตรวจสอบคดีทุจริตที่รัฐดำเนินการล่าช้าว่า ตั้งได้รัฐบาลไม่ว่าอะไร และถือว่าไม่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุม หากพรรคไม่ตั้งสำนักงานนี้บังหน้าเพื่อกิจกรรมทางการเมือง รัฐบาลก็พร้อมจะส่งเสริม ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดี แต่หากดำเนินการแล้วเข้าข่ายการชุมนุม ตั้งเพื่อบังหน้าเพื่อก่อความไม่สงบนั้น ไม่สามารถทำได้
อย่างไรก็ตามพรรคเพื่อไทยระบุว่า ​ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน เห็นว่าโครงการทั้งหลายที่อยู่ในขั้นไต่สวนตรวจสอบขององค์กรที่เกี่ยวข้อง มีความล่าช้า ผิดปกติ มีลักษณะเลือกปฏิบัติ จึงเห็นเป็นความจำเป็นที่จะรื้อฟื้นการทำงานของ สปก. ขึ้น เพื่อเร่งรัด ติดตาม โครงการที่มีการทุจริตและอยู่ในระหว่างการตรวจสอบขององค์กรอิสระ เช่น ป.ป.ช. โดยในขั้นแรกจะติดตามคดีสำคัญๆ ที่เป็นที่กล่าวขานถึงในลักษณะที่มีการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างชัดเจน เป็นเหตุให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณอย่างมหาศาล แต่มีความล่าช้าผิดปกติ เช่น โครงการ GT200,โครงการโรงพัก 396 แห่ง , โครงการประกันราคาข้าว , โครงการจัดซื้อเรือเหาะ เป็นต้น โดยจะตรวจสอบและมอบหมายให้มีคณะทำงานติดตามเรื่องอย่างเร่งด่วน ต่อไป